เคลคะน้าใบหยิก กระถาง4” ราคา40บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง รับเพาะเมล็ดจัดลงปลูกในกระถาง สั่งล่วงหน้า30วัน
ติดต่อ 02-7432533, 0816175273

Email  kampol@farmdasia.com


21 ตุลาคม 2563  FarmD Asia ต้อนรับน้องๆจาก หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาศึกษาเรื่อง “Urban Farm เกษตรคนเมือง”

Bachelor of Landscape Architecture Department of Landscape Architecture Faculty of Architecture Chulalonglorn University
วันนี้อีกกลุ่มมาสัมภาษณ์ศึกษา เรื่อง “การศึกษา การใช้พื้นที่กับ agriculture deep tech” ได้เคลกลับไปกินกันถ้วนหน้า

19 สิงหาคม 2563 นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ CEO FarmD Asiaให้การต้อนรับ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุงที่ปรึกษาผู้ตรวจและคณะด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาหาความรู้ โครงการการเกษตรสร้างมูลค่า เกษตรคนเมืองsmart farmer ที่ FarmD Asia ซ.แบริ่ง36

10 กรกฎาคม 2563  จัดอบรม Smart Farming จำนวน 30 คน

copyright@ 2020 FARMD ASIA Co.,Ltd.