สินค้าของเรา

โรงเรือนเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติ ของ FarmD Asia ได้รับการรับรอง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเลขที่ 17298 เรียบร้อยเมื่อวันที่ 05/02/2564
โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่าน #มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) 

Smart Irrigation Greenhouse Integrated Control System

ชุดควบคุมการควบรวมโรงเรือนและชลประทาน เป็นระบบควบคุมสำหรับธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ที่มีโรงเรือนปลูกพืชจำนวนมาก โดยใช้ระบบชลประทานจากแหล่งน้ำและระบบปั๊ม กรอง ผสม จ่ายเดียวกัน ช่วยลดภาระงานในการควบคุมและจัดการสั่งงานได้อย่างเป็นระบบจากห้องควบคุมเดียว พร้อมรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาเชื่อมโยงเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ เป็นต้น

Smart Greenhouse System

โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะที่มีการวัดค่าและควบคุมระบบงานย่อยภายในโรงเรือนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งแต่ การวัดค่า อุณหภูมิ ความชื้นในดิน ในอากาศ ความเข้มแสง ก๊าซCO2 การสั่งงาน ชุดจ่ายน้ำ พัดลม ชุดน้ำวน แสงสว่าง ม่าน หน้าต่าง กล้อง เป็นต้น

Smart Planting Table  

ชุดโต๊ะปลูกผักออกแบบสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจจากเล็กและพร้อมขยายใหญ่ โดยเริ่มได้ตั้งแต่โต๊ะขนาด1.20x2.00 เมตร ขยายเป็น18เมตร จนถึงเพิ่มจำนวนโต๊ะมากขึ้นจนปรับรูปแบบเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ ระบบวัดค่าสั่งงานถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนแต่พร้อมสมบูรณ์ในการปลูกสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ตามต้องการ

Smart Water Timer

ชุดควบคุมการจ่ายน้ำเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้าน ง่ายสะดวก ลงทุนต่ำ ปลูกผักกินเองในครอบครัว ทำงานควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ ร่วมกับWiFiบ้าน ใช้ต่อกับก๊อกน้ำที่มีระบบปั๊มน้ำอยู่แล้ว ใช้งานได้ทันที ตั้งเวลา หรือสั่งเปิดปิดเองตามต้องการ

Mini Springer 

ระบบรดน้ำต้นไม้ชุดเล็กสำหรับดูแลต้นไม้ในสวนหรือแปลงผักขนาดเล็ก มีทั้งแบบน้ำหยด น้ำพุ่ง หรือพ่นหมอก มีให้ครบทั้งหัวพ่น ข้อต่อและสายยาง

Super Peat 

วัสดุปลูกพืชคุณภาพสูงที่คัดสรรแล้ว ถุงบรรจุขนาด80L ค่าPH 5.5-6.5 ค่าEC 0.5ms. ทำจากขุยมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพให้เหมาะกับการเพาะต้นกล้าและใช้เป็นวัสดุปลูกทดแทนดิน ปราศจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไข่และตัวอ่อนแมลงศัตรูพืช ช่วยให้รากพืชเจริญได้ดี โปร่ง อุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหารของพืชได้ดี

Weather station 

สถานีตรวจวัดอากาศคุณภาพสูง ช่วยเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝน ความเข้มแสง ทิศทางและความเร็วลม ความกดอากาศ(option) อุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ที่มาพร้อมชุดพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งง่าย ส่งข้อมูลขึ้นเก็บบนCloudผ่าน3G/4G/5G

Kindi Burger โปรตีนทางเลือก Alternative Proteinsการพัฒนาด้านอาหารที่เป็น"โปรตีนทางเลือก" เสริมสร้างเพิ่มมูลค่าที่สามารถสนับสนุนความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของไทย
โดรนเพื่อการเกษตร
copyright@ 2020 FARMD ASIA Co.,Ltd.